Akut nedlukning af Lægehuset

I tilfælde af sygdom i Lægehuset, kan det blive nødvendigt med nedlukning.
Såfremt vil der være truffet aftale med øvrige læger i byen om varetagelse af akutte patient henvendelser.
Annizette forventer at blive mormor ultimo maj / primo juni, den pågældende dag tillader vi os at lukke lægehuset og henvise til områdets læger.