Annizette Malmberg

Speciallæge i almen medicin

Uddannet speciallæge i almen medicin i 2011.

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2003.

Marco Juul Thomsen

Lægevikar

Uddannelseslæge fra 1. september 2023 til 29. februar 2024

Lægevikar fra 1. maj 2024