Vi gør opmærksom på, at de patienter, som er i behandling med afhængighedsskabende medicin, dvs. stærk smertestillende og beroligende, som udgangspunkt vil blive trappet ud.

Udskrivning af afhængighedsskabende medicin vil ALTID være forudgået af konsultation ved lægen. Fremmøde ved lægen er ingen garanti for udskrivning.

Dette er jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning omkring behandling med afhængighedsskabende medicin.