Som patient eller pårørende til en patient, kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Som Lægehus indrapporterer vi også utilsigtede hændelser, hvis vi opdager en sådan. Den utilsigtede hændelse er anonym og benyttes udelukkende i læringsøjemed, så fejlen ikke gentages fremover.

Se mere her http://www.dpsd.dk/Rapportering/Patienter-og-paaroerende.aspx