Praksis er pr. 1 maj 2024 blevet opsplittet. Det betyder, at Lægehuset nu er en solopraksis, som drives af læge Annizette Malmberg som er speciallæge i almen medicin.

I min praksis på Nybovej er der ansat 4 klinikpersonaler. Der kan læses mere om hver enkelt personale under fanen mød os.

Klinikken kan benyttes af kørestolsbrugere, idet der er en handicapvenlig bagindgang, men dog lidt snævre gangarealer.

Sygebesøg:

I telefontiden kan der træffes aftale om sygebesøg. Lægen vurderer på baggrund af samtalen, om sygebesøg er nødvendigt.
Ofte forholder det sig således, at er patienten så medtaget af sygdom eller akut tilskadekomst, at der er behov for sygebesøg – så er det oftere mere relevant at indlægge patienten ubeset med ambulance.

Lægehuset gør også brug af kommunes akutsygeplejersker, disse er lægens forlængede arm. Her kan lægen vælge at sende akutsygeplejersken ud i hjemmet til vurdering af borgeren, hvorpå sygeplejersken så melder tilbage til lægen.

Konsultation:

Kun efter forudgående aftale. HUSK altid at medbringe det GULE SYGESIKRINGSBEVIS / SUNDHEDSKORT.

Telefonisk henvendelse efter kl. 09.10:
Tidsbestilling til konsultation, receptfornyelse (som også kan foretages elektronisk ved klik på selvbetjening i menuen ovenfor) og div. forespørgsler:
Alle hverdage mellem kl. 09.10 og kl. 11.30.

Åbningstider i klinikken er mandag til fredag er 08.00 til 15.00.
Aftenkonsultation, tirsdage fra 15.00 til 18.00, aftales med lægesekretær, sygeplejerske eller læge.
Aftenkonsultation er forbeholdt patienter på arbejdsmarkedet.
Samtaleterapi tilbydes ikke i aftenkonsultationen.

Der tages ikke blodprøver efter kl 14.45.

Akut sygdom:

Ved livstruende situationer eller skade rekvireres ambulance direkte. Ring 112.

Lægehuset har truffet aftale med Farsø Lægehus ved Steinar Sandberg og læge Claus Godsk Jørgensen.
Dette indebærer, at Lægerne Nybovej ved Annizette Malmberg har vagten fra 14.00-16.00 hver 4. uge svarende til uge. 19, 23, 27, 31 mm.

Brug af akutvagten bør kun benyttes ved akut uopsættelig sygdom, som ikke kan vente til dagen efter.

Ved akut og uopsættelig sygdom eller skade, som ikke kan afvente til dagen efter, henvises der kl. 16.00 på hverdage samt lørdage, søn- og helligdage til Lægevagten på tlf.: 70 15 03 00
Medicin bestilling hører ingenlunde hjemme ved lægevagten!

VEDR- BEROLIGENDE- OG SOVEMEDICIN

Enhver form for afhængighedsskabende medicin inkl. medicin til behandling af ADHD, ADD, narkolepsi mm. kan ikke bestilles ved byens øvrige læger, dette gør sig ligeledes gældende ved lægevagten.

Der henvises til fanen “Receptfornyelse” for yderligere informationer.