Ingen personlig post i lægehusets postkasse

Vi gør vores patienter opmærksom på at det under ingen omstændigheder er tilladt at aflevere personlig post til lægerne i vores postkasse. Dette kan kun foregå under forudgående aftale med pågældende læge.